نتيجه جستجو


 

عنوان : «نظرسنجي از مردم درباره انتخابات (13)»

«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات (13)» 

تعداد آرا : 15000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/12/01
تاريخ پايان : 1398/12/01
موضوعات: انتخابات