نتيجه جستجو


 

عنوان : بررسي رفتار رأي‌دهي مردم در انتخابات

بررسي رفتار رأي‌دهي مردم در انتخابات 

تعداد آرا : 15000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/12/04
تاريخ پايان : 1398/12/04
موضوعات: انتخابات