نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره قوه قضائيه

نظرسنجي از مردم درباره قوه قضائيه 

تعداد آرا : 15000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1399/03/31
تاريخ پايان : 1399/03/31
موضوعات: انقلاب / سياسي