صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/11/12
 
 
اتمام طرح پژوهشی بررسی راهکارهای تحقق منویات رهبری درموردسال تولیدملی وحمایت ازکاروسرمایه ایرانی با تاکیدبرنقش شبکه استانی درواحدآموزش وپژوهش آدربایجان غربی

1391/10/28
باتوجه به اهمیت تولیدبرنامه های فاخردرموضوعات موردتاکید مقام معظم رهبری وسیاست اداره کل پژوهش استانها درجهت پشتیبانی علمی وپژوهشی ازبرنامه های تولیدی درموردعنوان سال عنوان پژوهشی فوق الذکردرواحدآموزش وپژوهش آذربایجان غربی به اجرادرآمد

طرح پژوهشی بررسی راهکارهای تحقق منویات رهبری درموردحمایت ازتولید ملی باتلاش پژوهشگرطرح ودرمدت سه ماه به اجرادرآمد.قراراست طبق هماهنگی صورت گرفته ازپژوهش فوق درتولید برنامه های ویژه عنوان سال درشبکه استانی سیماوصدای مرکزاستفاده شود.

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صداوسيما است.