صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/03/01
 
عنوان : تحلیل مقایسه¬ای مفهوم تربیت شهروندی و ابعاد آن از منظر اسلام و پراگماتیسم و ارائه الگوی آموزشی مطلوب هر مکتب
نویسنده : دکتر حسین محمدی
کلیدواژه : اسلام،پراگماتیسم¬،¬تربیت شهروندی،تحلیل مقایسه ای
توضیحات :
  هدف از این پژوهش واکاوی مفهوم تربیت شهروندی و ابعاد آن از دیدگاه اسلام و پراگماتیسم و دلالت های آموزشی ویژه آن¬ها با توجه به نوع نگاه فلسفی و جهان بینی آن¬ها نسبت به این مفهوم می باشد.برای دستیابی به این اهداف چهار پرسش بیان شده است:1- مبانی فلسفی¬(هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی و ارزش¬شناختی) و ابعاد تربیت شهروندی از منظر اسلام چیست؟2- دلالت های آموزشی و الگوی تربیت شهروندی از منظر اسلام کدامند؟3- مبانی فلسفی (هستی شناختی،انسان شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی) و ابعاد تربیت شهروندی از دیدگاه مکتب پراگماتیسم چیست؟ 4- دلالت های آموزشی و الگوی تربیت شهروندی از نگاه پراگماتیسم کدامند؟ بر این اساس پژوهشگران با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند همراه با رعایت قاعده ی حداکثر تنوع در انتخاب نمونه و بکارگیری اصل اشباع شدگی در انتخاب اسناد مرتبط با عنوان پژوهش، به گردآوری داده های مورد نظر در متون منتخب اقدام نمودند. با توجه به غیر پیدایشی بودن طرح تحقیق، محققان، پس از گردآوری داده ها، با استفاده از روش مقایسه مستمر داده¬ها و با بکارگیری رویکرد تفسیری-تجریدی به تجزیه و تحلیل آنها پرداختند.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که عدم توجه به جنبه‌های عمیق یا همان بعد وسیع معنوی انسان در تربیت شهروندی پراگماتیسمی،قدرت اراده و اختیار فارغ از مبدأ شهروندان و نگاه نسبیت گرا و منفعت طلب در ارزش ها، باعث تنزل تفکر این مکتب به واقعیت‌های آموختنی و مهارتی که کاربرد عینی و غیر متافیزیکی دارند شده است. در مقابل از جمله پیامدهای توجه به مفروضات تربیت شهروندی ارائه شده در مدل تربیت شهروندی اسلامی پرستش وعبادت خداوند یگانه، بررسی دنیا براساس تعقل و شهود، نگرش مطلق به ارزش¬ها ، دستيابي به حيات طيبه در دنیا به عنوان خلیفه اله و تقرب الهی در آخرت می باشد.
دریافت فایل
 
واحد پژوهش صداوسیمای مرکز فارس

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.