برگزاری جلسات متوالی ، درون واحدی در حوزه پژوهش صدا و سیمای مرکز گلستان برای پرسشگران درخصوص اهمیت نظرسنجی بیانیه گام دوم

1398/11/15

در این جلسه مدیر پژوهش مرکز گلستان با توجه به اهمیت موضوع بیانیه گام دوم انقلاب ، با پرسشگران گفتگوی تخصصی داشتند
مدیر پژوهشکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.