حضور واحد پژوهش مرکز گلستان در روز 22 بهمن ماه جهت پیگیری طرح های منجر به تولید

1398/11/22

حوزه پژوهش علاوه بر فعالیت و حضور در روز پیروزی انقلاب اسلامی در مرکز نیز جهت ادامه فعالیت ها درخصوص طرح های منجر به تولید در مرکز حضور داشتند
مدیر پژوهشکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.