انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان نماينده ایران در انجمن مدرسين زبان انگليسى آسيا

1399/11/13دکتر عبدالله سارانی به عنوان نماينده كشورمان در انجمن مدرسين زبان انگليسى آسيا توسط هيئت مديره انجمن مدرسين زبان انگليسى آسيا

Asia TEFL;Teachers of English as a Foreign Language of Asia

انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر عبدالله سارانی، عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان نماينده كشورمان توسط هيئت مديره انجمن مدرسين زبان انگليسى آسيا

Asia TEFL;Teachers of English as a Foreign Language of Asia

انتخاب شد.

انجمن مذكور بزرگترين و وزين‌ترين انجمن اساتيد زبان انگليسى كشورهاى آسيایی می‌باشد و ساليانه اقدام به برگزارى كنفرانس‌هاى بين‌المللى در هر يك از كشورهاى اسيايى می‌نماید.

شايان ذكر است كه گزینش نماينده از هر كشور توسط هيئت مديره انجمن بر اساس شاخص‌هاى علمى پژوهشى، بخصوص تعداد برگزارى كنفرانس‌هاى ملى و بين‌المللى، راه اندازى مجلات علمى و بين‌المللى و مشاركت در ساير كنفرانس‌ها به عنوان عضو علمى و اجرايى و غيره می‌باشد كه مشاركت فعالانه دکتر عبدالله سارانی در این امور موجبات این انتخاب را فراهم نموده است.
روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستانکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.