شهر :  سلماس
نام مکان :   حجاری‌های خان تختی
نوع مکان : تاريخي
تاريخچه : در 76 كيلومتري جاده اروميه ـ سلماس روستايي به نام خان تختي است كه در كمركش ارتفاعات كنار آن ، برروي قلعه سنگ صاف و بزرگي ، نقوش حجاري شده اي به نام حجاري هاي خان تختي وجود دارد . اين كتيبه حاوي نقش مردليست كه به اسب راهواري سوار است و كلاهي مانند تاج بر سر دارد و نقش دو سوار ديگر نيز در كنار آن چشم مي خورد . لباسي كه اين مردان در بر دارند مانند البسه دوره ساساني است . جمعي از محققين اعتقاد دارند مردمي كه در پيشاپيش دو نفر ديگر سوار بر اسب ديده مي شود اردشير پادشاه نامدار ساساني است كه همانند اين نقش در نقاط ديگر وجود دارد . « له مان » يكي از مستشرقين باستان شناس عقيده دارد آن نقش مربوط به شاپور اول پادشاه معروف ساساني است كه در بازگشت از فتح ارمنستان و غلبه بر سپاهيان روم عده اي از ارامنه به دربارش تشرف حاصل كردند و براي نشان دادن حسن نيت خود هدايايي تقديم نمودند .
« نيكيتين » مستشرق روسي در تشخيص اينكه حجاريهاي خان تختي مربوط به شاپور اول و يا اردشير ساساني باشد دچار ترديد است . ولي موضوع تقديم هدايا را تاييد مي كند . بدين ترتيب ، اگر اين اثر جالب از اردشير بابكان باشد قريب 1759 سال و اگر از آن شاپور باشد 1770 سال از حجاري آن مي گذرد . اين حجاري از سال 1316 هجري شمسي رسماً جزو آثار باستاني به ثبت رسيده است .
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.