شهر :  خوي
نام مکان :   دژ بسطام
نوع مکان : تاريخي
تاريخچه : دژ بسطام در جوار روستاي بسطام از توابع شهرستان خوی واقع شده است و توسط روساي دوم ( 645 ـ 685 پيش از ميلاد ) ساخته شده و يكي از مهم ترين شهرهاي اورارتويي زمان خود بوده است . أين قلعه با سلطه قوم ماد بر أين منطقه بصورت متروك مانده است و فقط در دوران قرون وسطي ( همزمان با دوره مغول ) توسط گروهي از مسحيان مورد سكونت قرار گرفته كه از آنها نقش صليبهايي بر روي صخره ها باقي مانده است . آثار دوره اورارتويي شامل ساختمان شرقي : محله مسكوني ، قلعه ، آثار پشت دژ و كانال آبرساني است. كاوشهاي باستاني نشان مي‌دهد كه اين قلعه طي 50 سال و در سه مرحله ساخته شده و داراي معبد ، بازار ، و مقر حكومتي ، برج ، بارو ، دروازه و راههاي مخفي خروج مخصوص به خود بوده است .
قلعه داراي ديوارهاي مستحكم سنگي است كه بر روي صخره‌اي بلند مشرف به دشت و دره‌اي بزرگ قرار دارد و داراي سه اشكوب ( طبقه ) با كاركردهاي مختلف است :
ـ اشكوب تحتاني مشتمل بر دروازه ، مهمانسرا ، اصطبل و قرارگاه سربازان .
ـ اشكوب مياني كه معبدي است با اطاقهاي متعدد .
ـ اشكوب فوقاني كه اوج هنر معماري اورارتويي است و داراي سكونت گاه ، مقر فرماندهي و راههاي خروجي به بيرون از قلعه مي باشد.
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.