شهر :  گرگان
نام مکان :   پادگان روسها
نوع مکان : تاریخی
تاريخچه : خرابه پادگان روسها
این پادگان در جزیره آشوراده در دوران زمام‌داري «محمدشاه قاجار» توسط روس‌ها ساخته شده است ، در دوران «رضاشاه پهلوي» پس از تخليه توسط روس‌ها و بازسازي به عنوان پاسگاه مرزي مورد استفاده قرار مي‌گرفته است .
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.