نام و شهرت : فخرالدین اسعد گرگانی
تحصيلات :  
کتب :
تحقيقات :
زمينه فعاليت : ادبی
سوابق کاري : مهمترین شخصیت ارزنده منطقه گرگان در دوران سلجوقی است . او را یكی از بزرگترین داستان سرایان بزرگ فارسی در ایران می‌دانند.
فخرالدین اسعد گرگانی مثنوی ویس و رامین را از سال 446 شروع و در سال 455 ه. به پایان رساند.
ویس و رامین نخستین منظومه عشقی در تاریخ ادبیات ایران است. اصل نسخه به زبان پهلوی است و از افسانه‌های كهنسال ایرانی زمان اشكانیان محسوب می‌شد. تخلص وی فخری بود و مثنوی ویس و رامین 8900 بیت دارد و در بحر هزج مسدس مقصور (یا محذوف) سروده شده است. منظومه ویس و رامین همانند شاهنامه فردوسی زنده كننده بخشی از میراث ادبی و فرهنگ ایران پیش از اسلام است.
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.