نام و شهرت : یحیی ایری
تحصيلات :  كارشناسی ارشد
کتب :
تحقيقات : عنوان: بررسي مقايسه اي رابطه بين انگيزه تحصيلي و اگاهي فرا شناختي از دانش اموزان دختر و پسر دوره دبيرستاني
زمينه فعاليت :
سوابق کاري : پژوهش ممتاز در میان معلمان پژوهنده
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.