صفحه اصلی سایت روش شناسی

مدیریت روش شناسی

اين واحد با هدف شناسايي و بومي‌سازي روش‌هاي نوين پژوهش به‌منظور به‌کارگيري در امور پژوهشي و سنجش‌افکار و ارائه راهکارهاي لازم براي اصلاح و ارتقاي روش‌هاي پژوهش کمّي و کيفي مرکز و همچنين بررسي و نقد روش‌هاي معمول آماري و پژوهشي در مرکز فعاليت مي‌کند.

مدیر واحد:احمد عبدالملکی


شرح وظايف
1. بررسي و نقد روش‌هاي جاري آماري و پژوهشي در مرکز
2. ارائه راهکارها براي اصلاح و ارتقاي روش‌هاي پژوهش کمّي و کيفي در مرکز
3. مطالعه در زمينه به‌کارگيري روش‌هاي مناسب پژوهش در مرکز
4. ارائه مشاوره و پشتيباني علمي در حوزه روش‌شناسي به پژوهشگران مرکز
5. شناسايي و بومي‌سازي روش‌هاي نوين پژوهشي به‌منظور به‌کارگيري در امور پژوهش و سنجش

ساختار تشکيلاتي مديريت روش‌شناسي

1. بخش پژوهش‌هاي نوين
2. بخش خدمات پژوهشی

ای‌میل : rm@irib.ir
تلفن واحد: 22167315

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.