عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 بررسي عناصر قوميتي در برنامه‌هاي تلويزيوني سویل ماکویی(اصلی)  1398
2 مقالات همايش ملي مطالعات پيمايشي و افکارسنجي در ايران  ساير 1398
3 صداوسيما و افزايش سواد رسانه اي مخاطبان راهکارهاي ترغيب مخاطبان به استفاده سالم از فضاي مجازي ایمان خدابنده بایگی(اصلی) - محمد شهبازی سلطانی(اصلی) - محمد فتحی نیا(ناظر)ارتباطات و رسانه 1398
4 حاشيه نشيني؛ علل و پيامدها زهرا ناصری (اصلی) - عباس محمدی شکیبا(ناظر)فرهنگ و اجتماعي 1398
5 تحليل گفتمان و کاربرد آن در رسانه توفیق رزمگاه(اصلی)ارتباطات و رسانه 1398
6 گردهمايي 4+7 زيباکنار    1398
7 ويژگي هاي نمايشي قصه ها و افسانه هاي اقوام ايراني الهه عطاردی(اصلی)  1398
8 هنر پرسشگري محمدرضا قربانی(اصلی)  1398
9 نقش جشنواره هاي تلويزيوني در سياستگذاري فرهنگي؛ ارائه مدل جشنواره تلويزيوني براي ايران سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی(اصلی) - امید جهانشاهی(ناظر)  1398
10 مناسب سازي بازي هاي سنتي براي زندگي آپارتماني الهه شایسته رخ(اصلی)کودک و نوجوان 1398

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.