عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 ساخت پرسشنامه اندازه گيري اعتماد به صدا و سيما مریم حسینی انجدانی(اصلی) - احمد عبدالملکی(ناظر)ارتباطات و رسانهپرسشنامه/اندازه گيري1400
2 ساخت پرسشنامه اندازه گيري رضايت از صدا وسيما شیدا مرادی(اصلی)ارتباطات و رسانهپرسشنامه/اندازه گيري1399
3 شيوه اندازه گيري مخاطب صدا و سيما الهه شایسته رخ(اصلی)ارتباطات و رسانهمخاطبان/مخاطب راديو/مخاطب تلويزيون/اندازه گيري1399
4 کليشه هاي بين فرهنگي شهروندان ايران و عراق از يکديگر در زيارت اربعين عاصفه توکلي خميني(اصلی)فرهنگ و اجتماعياربعين/فرهنگي/ايران/عراق1399
5 شناسايي آسيب هاي اجتماعي شبکه هاي مجازي در استان مازندران فاطمه عامریان(اصلی)ارتباطات و رسانهآسيب اجتماعي/شبکه هاي مجازي/نظريه زمينه اي/مازندران1399
6 تدوين راهبردهاي رسانه ملي براي بازيابي رسانه هاي اجتماعي مهدی شریفی (اصلی)ارتباطات و رسانهبازاريابي رسانه هاي اجتماعي/راهبردهاي رسانه ملي/راهبرد رسانه1399
7 گفتمان سازي بيانيه گام دوم انقلاب - فاز‎2 / شناخت زمينه گفتمان راهبردهاي رسانه ملي براي افزايش اميد در جامعه باتوجه به بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي مسعود جلیلوند خسروی(اصلی) - محمد رضا تقوي پور(اصلی)ارتباطات و رسانهاميد/اميدآفريني/اميد آفريني اجتماعي1399
8 منازعات گفتماني نخبگان فکري و نحوه بازنمايي گفتمان هژمونيک در صدا و سيما (مطالعه موردي/ مجله تصويري زاويه) مهرزاد بهمنی(اصلی)ارتباطات و رسانهنخبگان/گفتمان/گفتمان هژمونيک/صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران/مجله تصويري زاويه1399
9 نسل زد و مصرف رسانه اي -گونه شناسي نحوه استفاده نوجوانان از رسانه اجتماعي و شبکه تلويزيوني اميد سمانه مهرپرور(اصلی)ارتباطات و رسانه - کودک و نوجوانشبکه تلويزيوني اميد/شبکه هاي تلويزيون/نوجوانان1399
10 شيوه بازنمايي نهضت عاشورا در ويژه برنامه هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران غلامرضا محمدي مهر(اصلی) - احمد محمدی بحرانی(اصلی)ارتباطات و رسانه - مذهبيمحرم/برنامه سازي/شبکه هاي تلويزيوني1399

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.