عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 گردهمايي 4+7 زيباکنار    1398
2 ويژگي هاي نمايشي قصه ها و افسانه هاي اقوام ايراني الهه عطاردی(اصلی)  1398
3 هنر پرسشگري محمدرضا قربانی(اصلی)  1398
4 نقش جشنواره هاي تلويزيوني در سياستگذاري فرهنگي؛ ارائه مدل جشنواره تلويزيوني براي ايران سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی(اصلی) - امید جهانشاهی(ناظر)  1398
5 مناسب سازي بازي هاي سنتي براي زندگي آپارتماني الهه شایسته رخ(اصلی)  1398
6 مقاله همايش ملي مطالعات پيمايشي و افکارسنجي در ايران    1398
7 مطالعه کيفي مصرف رسانه اي نوجوانان در شهر تهران سبحان یحیائی(اصلی) - علی عنایتی شبکلائی(ناظر)  1398
8 عوامل کليدي و پيشران هاي سواد ديجيتال ايرانيان در افق 1404 آزاده سالمی(اصلی)  1398
9 عصر ويدئو آنلاين احمد رضا چوپانیان (گردآورنده) - امید جهانشاهی(ناظر)  1398
10 سناريوهاي سواد ديجيتال ايرانيان در افق 1404 آزاده سالمی(اصلی)  1398

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.