جستجو :     حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۱، سال جدید را سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری کردند
•  بررسي نظري و تجربي تاثير شرايط آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي کشورها
•  نقش و جایگاه رشد اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران
•  فاصله اقتصادی و رشد منطقه ای در ایران
•  اساس اقتصاد در اسلام، کارآفرینی است
•  تعریفی جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی
•  جایگاه فرهنگ قناعت(اقدام و عمل) و کارکردهای آن در تبیین و تحکیم مبانی دینی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعالیم اسلامی
•  گذری کوتاه برشرکت های دانش بنیان از نگاه اقتصادمقاومتی
•  اقتصاد مقاومتى از دیدگاه اسلام
•  کار و وجدان کاري در فرهنگ مردم
•  فصلنامه فرهنگ و مردم شماره 18 و 19 ویژه اقتصاد
•  نقش استراتژیک جاده ابریشم در توسعه فرهنگی و تثبییت اقتصاد مقاومتی*
•  توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی،جایگزین نفت*
•  تاکید بر رابطه بازیابی داخلی و منابع سپرده‌ای بانک به منظور تامین منابع مالی مولد و فعال‌سازی سرمایه های انسانی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی*
•  نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی*
•  نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی*
•  سنجش پایداری نظام‌های بهره برداری کشاورزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی*
•  تبیین آسیب‌های اجرای عقود بانکی در کشور؛ رهبافتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی*
•  الگوی کارایی تخصیص و انطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران ( بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)*
•  دیپلماسی اقتصادی، راهبرد مقابله با تحریم‌های اقتصادی در دودهه 1330 و *1390
•  الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران 0 مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری)*
•  نقض صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی*
•  مولفه های اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج و در بیان مقام معظم رهبری*
•  بررسی و تبیین مولفه ‌های مدیریت راهبردی دانشگاه اسلامی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی*
•  لزوم توجه به مفهوم لجستیک معکوس در اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردی مسئله باز سافت کاغذ)*
•  بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی*
•  بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی،گرایش کارافرینانه و مدیریت دانش*
•  بررسی رابطه مبانی و اصول برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران با مضامین اقتصادمقاومتی به منظور پیشنهاد برنامه درسی مطلوب
•  مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
•  «اوراق دوسویه ارزی»رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی
•  قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت:رویکرد اقتصادمقاومتی
•  اقتصاد سیاسی و اقتصاد مقاومتی؛ مقایسه تحریم‌های اقتصادی در دو دهه 1330 و 1390
•  نقش علمای شیعه در حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی در دوره قاجار
•  راهبردهای تجارت بین الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران
•  تحلیل روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با انگلستان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
•  مقدمه‌ای بر نقشه راه پیاده‌سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران
•  باز تعریف نقشه راه مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
•  مقایسه گفتمان‌های مصرف با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری
•  بررسی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ای
•  اقتصاد مقاومتی؛نماد مدیریت جهادی در اقتصاد سیاسی
•  تاثیر تحریم های بین المللی بر توسعه اقتصادی ایران
•  مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی
•  بررسی نقش عوامل در اقتصاد بدون نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی
•  اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن(با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)
•  تحلیل عوامل تاثیر گذاری تحریم‌های اقصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن
•  مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر الگوی چابکی سازمان‌ها
•  نظام ارزی مطلوب اقتصاد ایران در اقتصاد مقاومتی
•  اقتصاد مقاومتی راهبرد دفاع غیر عامل اقتصادی
•  رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی
•  اقتصاد مقاومتی در تبلیغات بازرگانی سیمای شبکه اصفهان(بهار 93) (مطالعه موردی: بررسی مولفه‌های مدیریت مصرف)
•  تحلیل پیکره بنیاد گفتمان سیاست اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری
•  نگرشی نهادی بر ساختار‌سازی قدرت در عرصه داخلی برای نیل به اقتصاد مقاومتی
•  نقش رسانه‌ها در نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی
•  تربیت دینی و تاثیر آن بر اقتصاد مقاومتی
•  خانواده و نقش آن در اقتصاد مقاومتی
•  موانع تحقق اقتصاد مقاومتی
•  فاصله اقتصاد مقاومتی از اقتصاد ریاضتی
•  بازیابی ساختار نهادی اقتصاد مقاومتی در ایران
•  مروری بر تجربیات جهانی مقاوم سازی اقتصاد
•  تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
•   سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی
•  مفهوم رشد در ادبیات مقاومت اقتصادی
•  تجارب ایران در حوزه اقتصاد مقاومتی مرجعی برای همه کشورها
•   دانشجو و اقتصاد مقاومتی
•  رهبری و راهبرد اقتصاد مقاومتی
•  رضایتمندی در اقتصاد مقاومتی
•  مقاومت با طعم اقتصاد و اقتصاد با طعم مقاومت
•  اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست
•  چرا باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان برویم؟
•   اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد دفاعی یا ترمیمی؟
•  زن و اقتصاد مقاومتی
•  اجرای اقتصاد مقاومتی مانع اصلی نفوذ اقتصادی
•  سه عرصه ورود جوانان به اقتصاد مقاومتی
•  اقتصاد مقاومتی در برابر تحريم اقتصادی
•  آیا اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد تدافعی است؟
•  آیا خودکفایی همان اقتصاد مقاومتی است؟
•  از اقتصاد صلواتی تا اقتصاد مقاومتی
•  از مقاومت اقتصادی تا اقتصاد مقاومتی
•  اصلاح الگوی مصرف و رفتارهای مصرفی
•  اقتدار اقتصادی در اقتصاد مقاومتی
•  بازخوانی هشدارهای رهبر انقلاب درباره به حاشیه‌رفتن اقتصاد مقاومتی
•  ده راه‌کار برای «اقدام و عمل» در «اقتصاد مقاومتی»
•  اقتصاد مقاومتی؛ راهبرد اساسی و مهم برای مقابله با فقر و بیکاری
•  تأملی در الزامات سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
•  چرا «اقتصاد مقاومتی» تبدیل به «گفتمان فراگیر» نشده است؟
•  بررسی دلایل و ضرورت‌های شعار سال 1395
•  موانع بنیادین تحقق اقتصاد مقاومتی
•  سه مشکل بزرگ بر سر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور
•  چرایی انتخاب نام "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" برای سال 95
•  آیا اقتصاد مقاومتی دست‌یافتنی است؟
•  بیمه اقتصاد ایران با اقتصاد مقاومتی
•  اقتصاد مقاومتی با مبنایی کاملاً علمی
•  کشور نیازمند «انقلاب اقتصادی» است
•  موانع اقتصاد مقاومتی
•  «اقدام» و «عمل»؛ آشکارترین پیام نوروز 95
•  اقتصاد مقاومتی از بحث و جدل تا اقدام و عمل
•  ایستاده روی پای تولید ملی
•  اقتصاد مقاومتی جدیدترین نظریه در باب توسعه اقتصادی
•  چرا رهبر انقلاب از پیشرفت اقتصاد مقاومتی راضی نیستند؟
•   6پیش‌شرط و 10 راه‌کار برای اجرایی کردن «اقتصاد مقاومتی»
•  اقتصاد مقاومتی؛ از باور تا اقدام
•  ۱۰ راه‌کار برای «اقدام و عمل» در «اقتصاد مقاومتی»
•  اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری
•  پاسخ رهبری به ۱۰ پرسش درباره اقتصاد مقاومتی
•  اقتصاد مقاومتی چیست و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی کدام است؟
•  شرکت‌های دانش‌بنیان، نوک پیکان اقتصاد مقاومتی
•  چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد ایران است؟
•  در گفت و شنفتی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم
•  ده نکته کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی
•  بازخوانی گزیده گفتارهای مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی
•  آنچه تاکنون از اقتصاد مقاومتی بیان نشده است؛
•  فرهنگ سازی در اقتصاد مقاومتی
•  تعریفی جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی
    
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
پژوهشها  
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها 
متون اسلامی  
 ضرب المثل‌ها  
   پايگاههاي پژوهشي  
نشستها  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
 
امام صادق علیه السلام:
• اخلاق اقتصادی (سخاوت) • اَلسَّخاءُ مِن أخلاقِ الأنبیاءِ ، وهُوَ عِمادُ الإیمانِ ، ولا یَكونُ مُؤمِنٌ إلاّ سَخیّا ، ولا یَكونُ سَخیّا إلاّ ذو یَقینٍ وهِمَّةٍ عالیَةٍ ؛ لأِنَّ السَّخاءَ شُعاعُ نورِ الیَقینِ ، ومَن عَرَفَ ما قَصَدَ هانَ عَلَیهِ ما بَذَلَ؛ سخاوت از اخلاق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مؤمنى نیست مگر آن كه بخشنده است و تنها آن كس بخشنده است كه از یقین و همّت والا برخوردار باشد ؛ زیرا كه بخشندگى پرتو نور یقین است . هر كس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود . بحارالأنوار، ج71، ص355، ح و..
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.