آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 44
عنوان: جنگ
سال انتشار: 1384
فصل انتشار: زمستان
ISSN: 3963-1025
صاحب امتیاز: سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي
مدیر مسئول: عليرضا پويا
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: احسان قرني
شورای علمی: دكتر حسام‌الدين آشنا (دانشگاه امام صادق)، دكتر محسن اسماعيلي (دانشگاه امام صادق)، دكتر اصغر افتخاري (دانشگاه امام صادق)، دكتر ناصر باهنر (دانشگاه امام صادق)، دكتر اسماعيل بيابانگرد (دانشگاه علامه طباطبايي)، محمدرضا رضايي بايندر (مركز تحقيقات صداوسيما) دكتر يونس شكرخواه (دانشگاه علامه طباطبايي)، دكتر محمدحسن شيخ‌الاسلامي (سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو))
مدیر داخلی: ملوك عباسي
کارشناسان همکار: فرشته جعفري
ویراستار: سيما زريسفي
نمونه خوان:
طرح جلد: مهناز حسامي
چکیده انگلیسی: مهدي روزدار
حروف نگار:
صفحه آرا: فهيمه بختياري
چاپ: سروش
چکیده: پژوهش به معناي كشف حقيقت، يافتن پاسخ مناسب براي مجهولات و گام گذاشتن در وادي‌هاي ناشناخته براي دستيابي به محصولاتي است كه از يكسو اذهان جستجوگر پژوهندگان را اقناع كند و از سوي ديگر نيازهاي موجود را پاسخ گويد. ورود به عرصه پژوهش در موضوعات مورد نياز رسانه، با توجه به تنوع نيازها، پژوهشگران را با طيف گسترده‌اي از موضوعات روبرو مي‌كند كه غالباً ميان رشته‌اي هستند. يك سر اين طيف به رسانه بازمي‌گردد با سرفصلهايي مانند: شناخت رسانه‌ها، به مثابه واسطه، با دريافت‌هاي متنوعي كه در اين زمينه وجود دارد، جايگاه و نقش مخاطب در عرصه‌هايي چون نظرات، افكار، تأثير و غيره و نيز نحوه تعامل رسانه با مخاطبان. در سر ديگر اين طيف، موضوعات گوناگون تخصصي با جايگاه و شأن خاص خود قرار دارند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.