آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 48
عنوان:
سال انتشار: 1385
فصل انتشار: زمستان
ISSN: 3963-1025
صاحب امتیاز: سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
مدیر مسئول: عليرضا پويا
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر اسماعيل بيابانگرد
شورای علمی:
مدیر داخلی:
کارشناسان همکار:
ویراستار:
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی:
حروف نگار:
صفحه آرا:
چاپ:
چکیده: عصر حاضر را عصر «انفجار اطلاعات و ارتباطات» ناميده‌‌اند. پيدايش ابزارها و فناوري‌هاي پيشرفته، بويژه رايانه‌هاي هوشمند، تغييرات جدي و بنيادي در شاخه‌هاي گوناگون دانش و کيفيت مطالعه و تحقيق در هر يک از آنها پديد آورده و به اين ترتيب، امروزه دانش و دانشگاه به درون هر خانه‌اي راه يافته و روش‌هاي تحقيق را دچار تحولات اساسي کرده است. از مطالعه سير تکامل کشورهاي پيشرفته در مي‌يابيم آن دسته از جوامعي که ابتدا زمينه و بستر لازم را براي تحقيق و پژوهش مهيا ساخته و آن را خميرماية طرح‌هاي خود قرار داده‌اند، مدارج ترقي و بالندگي را هر چه مطلو‌ب‌تر و در زماني کوتاه‌تر پيموده‌اند. فصلنامه پژوهش و سنجش نيز طي سال‌ها فعاليت خود، همواره کوشيده است با طرح موضوعات موردنياز رسانه ملي و درج مقالات علمي و پژوهشي، به بومي‌سازي در اين حوزه کمک کند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.