آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 54
عنوان: رسانه و خشونت
سال انتشار: 1387
فصل انتشار: تابستان
ISSN: 3963-1025
صاحب امتیاز: سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
مدیر مسئول: عليرضا پويا
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر اسماعيل سعدي پور (بيابانگرد)
شورای علمی: دکترکاظم‌معتمدنژاد،دکترحميدمولانا،دکتر يحيي کمالي‌پور، دکترعلي اکبر فرهنگي، دکتر علي رضائيان، دکتر مهدي محسنيان راد، دکتر محسن اسماعيلي، دکتر حسام‌الدين آشنا، دکتر ناصر باهنر، دکتر اصغر افتخاري
مدیر داخلی: پرتو رضايان
کارشناسان همکار: دکترشکرخواه، دکتر شيخ الاسلامي، قرني، رضايي بايندر
ویراستار: سيما زريسفي
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی: مهدي روزدار
حروف نگار: فريبا يارمحمدي
صفحه آرا: فريبا يارمحمدي
چاپ: سروش
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.