آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 59
عنوان: فناوري‌هاي نوين ارتباطي(1)
سال انتشار: 1388
فصل انتشار: پاييز
ISSN: 3963-1025
صاحب امتیاز: سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
مدیر مسئول: عليرضا پويا
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر اسماعيل سعدي‌پور (بيابانگرد)
شورای علمی: دکتر مريم حسيني انجداني
مدیر داخلی: پرتو رضايان
کارشناسان همکار:
ویراستار: سيما زريسفي
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی:
حروف نگار: فريبا يارمحمدي
صفحه آرا: فريبا يارمحمدي
چاپ: سروش
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.