آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 73
عنوان: جنگ
سال انتشار: 1392
فصل انتشار: بهار
ISSN:
صاحب امتیاز: سازمان‌ صداوسيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
مدیر مسئول: دکتر علي‌اصغر غلامرضايي
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر اسماعيل سعدي‌پور (بيابانگرد)
شورای علمی: دکتر کاظم معتمدنژاد استاد دانشگاه علامه طباطبايي (حقوق ـ روزنامه‌نگاري) دکتر علي‌اکبر فرهنگي استاد دانشگاه تهران (ارتباطات و مديريت) دکتر يحيي کمالي‌پور استاد دانشگاه پوردوي امريکا (ارتباطات و هنرهاي خلاق) دکتر علي رضائيان استاد دانشگاه شهيد بهشتي (مديريت رفتاري) دکتر باقر ساروخاني استاد دانشگاه تهران (جامعه‌شناسي) دکتر مهدي محسنيان‌راد دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) (جامعه‌‌شناسي) دکتر علي دلاور استاد دانشگاه علامه طباطبايي (روش‌هاي تحقيق و آمار) دکتر يوسف کريمي استاد دانشگاه علامه طباطبايي (روان‌شناسي اجتماعي) دکتر محمدرحيم عيوضي دانشيار دانشگاه بين‌المللي امام‌ خميني (جامعه‌شناسي) دکتر اصغر افتخاري دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) (علوم سياسي) دکتر ناصر باهنر دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) (فرهنگ و ارتباطات) دکتر علي دارابي استاديار دانشکده صداوسيما، معاون سيما (علوم سياسي) استاديار دانشکده صداوسيما، رئيس مرکز تحقيقات صداوسيما (مديريت استراتژيک) دکتر يونس شکرخواه استاديار دانشگاه تهران و سردبير همشهري ‌آنلاين (ارتباطات) دکتر محسن اسماعيلي استاديار دانشگاه امام صادق (ع) (حقوق خصوصي) عليرضا پويا مدرس دانشکده صداوسيما (تحقيق در ارتباطات) دکتر حسام‌الدين آشنا استاديار دانشگاه امام صادق (ع) (فرهنگ و ارتباطات) دکتر محمدحسن شيخ‌الاسلامي استاديار دانشکده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه (روابط بين‌الملل) محمدرضا رضايي‌بايندر مشاور رئيس مرکز تحقيقات سازمان صداوسيما (روان‌شناسي)
مدیر داخلی: زهرا نوين
کارشناسان همکار:
ویراستار:
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی:
حروف نگار:
صفحه آرا:
چاپ:
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.