آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 78
عنوان:
سال انتشار: 1393
فصل انتشار: تابستان
ISSN:
صاحب امتیاز: سازمان‌ صداوسيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
مدیر مسئول: دکتر علي‌اصغر غلامرضايي
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر اسماعيل سعدي‌پور (بيابانگرد)
شورای علمی: دکتر علي‌اکبر فرهنگي دکتر يحيي کمالي‌پور دکتر علي رضائيان دکتر باقر ساروخاني دکتر مهدي محسنيان‌راد دکتر علي دلاور دکتر يوسف کريمي دکتر محمدرحيم عيوضي دکتر اصغر افتخاري دکتر ناصر باهنر
مدیر داخلی: زهرا نوين
کارشناسان همکار:
ویراستار:
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی:
حروف نگار:
صفحه آرا: فريبا يارمحمدي
چاپ:
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.