آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 84
عنوان: پژوهش‌های ارتباطی
سال انتشار: 1394
فصل انتشار: زمستان
ISSN:
صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول: دکتر محمد سرافراز
جانشین مدیر مسئول : دکتر جعفر عبدالملکی
سردبیر: دکتر اسماعيل سعدي‌پور
شورای علمی: دکتر علي‌اکبر فرهنگي دکتر يحيي کمالي‌پور دکتر علي رضائيان دکتر باقر ساروخاني دکتر مهدي محسنيان‌راد دکتر يوسف کريمي دکتر محمدرحيم عيوضي دکتر اصغر افتخاري دکتر اسماعيل سعدي‌پور دکتر ناصر باهنر دکتر حسام‌الدين آشنا
مدیر داخلی: زهرا نوين
کارشناسان همکار:
ویراستار:
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی:
حروف نگار:
صفحه آرا: فريبا يارمحمدي
چاپ:
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.