آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 87
عنوان: رسانه و شبکه هاي اجتماعي
سال انتشار: 1395
فصل انتشار: پاییز
ISSN:
صاحب امتیاز: سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
مدیر مسئول:
جانشین مدیر مسئول : دکتر علي طلوعي
سردبیر: دکتر اسماعيل سعدي پور
شورای علمی:
مدیر داخلی: زهرا نوين
کارشناسان همکار:
ویراستار:
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی:
حروف نگار:
صفحه آرا: فريبا يارمحمدي
چاپ:
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.