آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 90
عنوان: شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 90
سال انتشار: 1396
فصل انتشار: تابستان
ISSN:
صاحب امتیاز: سازمان‌ صداوسيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
مدیر مسئول: دکتر علي طلوعي
جانشین مدیر مسئول : دکتر علي طلوعي
سردبیر: دکتر اسماعيل سعدي پور
شورای علمی: دکتر علي‌اکبر فرهنگي پروفسور دانشگاه تهران (ارتباطات و مديريت) دکتر يحيي کمالي‌پور پروفسور دانشگاه پوردوي امريکا (ارتباطات و هنرهاي خلاق) دکتر علي رضائيان پروفسور دانشگاه شهيد بهشتي (مديريت رفتاري) دکتر باقر ساروخاني پروفسور دانشگاه تهران (جامعه‌شناسي) دکتر مهدي محسنيان‌راد پروفسور دانشگاه امام صادق (ع) (جامعه‌‌شناسي) دکتر يوسف کريمي پروفسور دانشگاه علامه طباطبايي (روان‌شناسي اجتماعي) دکتر محمدرحيم عيوضي پروفسور دانشگاه بين‌المللي امام‌ خميني (جامعه‌شناسي) دکتر اصغر افتخاري دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) (علوم سياسي) دکتر اسماعيل سعدي‌پور دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي (روان‌شناسي) دکتر ناصر باهنر دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) (فرهنگ و ارتباطات) دکتر حسام‌الدين آشنا دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) (فرهنگ و ارتباطات)
مدیر داخلی: زهرا نوين
کارشناسان همکار:
ویراستار:
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی:
حروف نگار:
صفحه آرا: فريبا يارمحمدي
چاپ:
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.