آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 92
عنوان: فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 92
سال انتشار: 1396
فصل انتشار: زمستان
ISSN:
صاحب امتیاز: سازمان‌ صداوسيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
مدیر مسئول: دکتر علي طلوعي
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر اسماعيل سعدي‌پور
شورای علمی: دکتر علي‌اکبر فرهنگي پروفسور دانشگاه تهران (ارتباطات و مديريت) دکتر يحيي کمالي‌پور پروفسور دانشگاه پوردوي امريکا (ارتباطات و هنرهاي خلاق) دکتر علي رضائيان پروفسور دانشگاه شهيد بهشتي (مديريت رفتاري) دکتر باقر ساروخاني پروفسور دانشگاه تهران (جامعه‌شناسي) دکتر مهدي محسنيان‌راد پروفسور دانشگاه امام صادق (ع) (جامعه‌‌شناسي) دکتر يوسف کريمي پروفسور دانشگاه علامه طباطبايي (روان‌شناسي اجتماعي) دکتر محمدرحيم عيوضي پروفسور دانشگاه بين‌المللي امام‌ خميني (جامعه‌شناسي) دکتر اصغر افتخاري دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) (علوم سياسي) دکتر اسماعيل سعدي‌پور دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي (روان‌شناسي) دکتر ناصر باهنر دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) (فرهنگ و ارتباطات) دکتر حسام‌الدين آشنا دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) (فرهنگ و ارتباطات) دکتر محسن اسماعيلي استاديار دانشگاه امام صادق (ع) (حقوق خصوصي) دکتر يونس شکرخواه استاديار دانشگاه تهران و سردبير همشهري آنلاين (ارتباطات) دکتر علي طلوعي رئيس مرکز پژوهش و سنجش افکار (پژوهش علوم اجتماعي) دکتر محمدحسن شيخ‌الاسلامي استاديار دانشکده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه (روابط بين‌الملل) دکتر علي دارابي استاديار دانشگاه صداوسيما، معاون امور استان‌ها (علوم سياسي) دکتر عليرضا پويا هيئت علمي دانشگاه صداوسيما (فرهنگ و ارتباطات) اصغر شعاع قائم‌مقام مرکز پژوهش و سنجش افکار (روان‌شناسي) محمدرضا رضايي‌بايندر مديرکل پژوهش و سنجش (روان‌شناسي)
مدیر داخلی: زهرا نوين
کارشناسان همکار:
ویراستار:
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی:
حروف نگار:
صفحه آرا:
چاپ:
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.