آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 97
عنوان: فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 97
سال انتشار: 1398
فصل انتشار: بهار
ISSN:
صاحب امتیاز: سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
مدیر مسئول: دکتر علي طلوعي
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر اسماعيل سعدي‌پور
شورای علمی: دکتر علي‌اکبر فرهنگي استاد دانشگاه تهران (ارتباطات و مديريت)، دکتر يحيي کمالي‌پور استاد دانشگاه پوردوي امريکا (ارتباطات و هنرهاي خلاق)، دکتر علي رضائيان استاد دانشگاه شهيد بهشتي (مديريت رفتاري)، دکتر باقر ساروخاني استاد دانشگاه تهران (جامعه‌شناسي)، دکتر مهدي محسنيان‌راد استاد دانشگاه امام صادق (ع) (جامعه‌‌شناسي)، دکتر يوسف کريمي استاد دانشگاه علامه طباطبايي (روان‌شناسي اجتماعي)، دکتر محمدرحيم عيوضي استاد دانشگاه بين‌المللي امام‌ خميني (جامعه‌شناسي)، دکتر اصغر افتخاري دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) (علوم سياسي)، دکتر اسماعيل سعدي‌پور استاد دانشگاه علامه طباطبايي (روان‌شناسي)، دکتر علي دارابي دانشیار دانشگاه صداوسيما (علوم سياسي)، دکتر ناصر باهنر دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) (فرهنگ و ارتباطات)، دکتر حسام‌الدين آشنا دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) (فرهنگ و ارتباطات)، دکتر محمدحسن شيخ‌الاسلامي دانشیار دانشکده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه (روابط بين‌الملل)
مدیر داخلی: زهرا نوين
کارشناسان همکار:
ویراستار:
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی:
حروف نگار:
صفحه آرا: فريبا يارمحمدي
چاپ:
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.