آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 101
فصل :بهار
سال : 1399
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
الگوی رفتاری نسل بومیان دیجیتال ایرانی در اینستاگرام:داده‌کاوی در کلان داده‌های شبکه اجتماعی
نویسنده:داتیس خواجه‌ئیان دکترای مدیریت رسانه، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
نویسنده:سیاوش صلواتیان دکترای مدیریت رسانه، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
نویسنده:شقایق کلی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:امیرحسین یزدانی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
تأثیر کنش‌های اینستاگرامی سلبریتی‌ها بر سبک زندگی کاربران ایرانی
نویسنده:عاطفه عباسی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
نویسنده:علی جعفری دکترای علوم ارتباطات، استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
رابطه اینستاگرام با گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)
نویسنده:طلیعه خادمیان دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
نویسنده:محمد‌جواد کلهری دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
مدل‌سازی تأثیر اعتیاد به اینستاگرام بر اعتمادبه‌نفس و حس خوشبختی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1398)
نویسنده:سیدمحمد زرگر دکترای مدیریت سیستم‌ها، استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
مدل‌سازی تأثیر جذابیت رسانه‌های اجتماعی بر درگیری فردی با تجارت اجتماعی: مطالعه صفحات تجارت اجتماعی اینستاگرام
نویسنده:بهناز کوشا دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
نویسنده: احتشام رشیدی دکترای مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
نویسنده:ابوالفضل دانایی دکترای مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت رسانه،واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
فهم کنش زنان کنشگر کمپین «چهارشنبه‌های سفید» (مورد مطالعه: شبکه اجتماعی اینستاگرام،1397)
نویسنده:امیدعلی مسعودی دکترای علوم ارتباطات، دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره،تهران،ایران
نحوه اعمال ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای سایبری اینستاگرام
نویسنده:رسول ملکوتی دکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی پردیس

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.