آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 102
فصل :تابستان
سال : 1399
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
مطالعه الگوی برنامه‌سازی مطلوب در رادیو جاده با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین رسانه‌ای
نویسنده:محمد اخگری دکترای عرفان، استادیار دانشکده رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
نویسنده:عاطفه خداداد کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی رادیو، دانشگاه صدا‌و‌سیما، تهران، ایران
نویسنده:ویدا همراز دکترای تاریخ، استادیار دانشکده رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا‌و‌سیما، تهران، ایران
طراحی الگوی تکنیک‌های سرگرم‌آموزی در برنامه ‏های طنز: مورد مطالعه برنامه خندوانه
نویسنده:ابراهیم فتحی دکترای فرهنگ و ارتباطات، استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
نویسنده:مجتبی سلیمان‌زاده کارشناسی ارشد رشته تحقیق در ارتباطات، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
مدل ساختاری سبک نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)
نویسنده:اسماعیل سعدی‌پور دکترای روان‌شناسی، استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نویسنده:فریبرز درتاج دکترای روان‌شناسی تربیتی، استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نویسنده:عبدالله معتمدی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی و عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
نویسنده:ابراهیم میثاقی دانشجوی روان‌شناسی تربیتی، دانشکده پردیس دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بازنمایی دینداری در سریال‌های تلویزیونی (مطالعه موردی: سریال مادرانه)
نویسنده:ابوتراب طالبی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگ، دانشیار دانشکده پژوهشگری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
نویسنده:احسان قرنی دانشجوی دکترای دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
طراحی الگوی سواد رسانه‌ای در ورزش
نویسنده:حامد نظرویسی دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
نویسنده:مظفر یکتایار دکترای مدیریت ورزشی، استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
نویسنده:حمید قاسمی دکترای مدیریت ورزشی، دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
مرور نظام‌مند مطالعات مرتبط با ورزش در رسانه‌های اجتماعی
نویسنده:مهدی لطیفی‌‌فرد دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نویسنده:مرجان صفاری دکترای مدیریت ورزشی، استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نویسنده:رسول نوروزی سید‌حسینی دکترای مدیریت ورزشی، استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نویسنده:محمد بحرانی دکترای هوش مصنوعی، استادیار گروه رایانه، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی
اثربخشی روش یادگیری شخصی‌سازی‌شده مبتنی بر سبک‌های شناختی بر سواد رسانه‌ای
نویسنده:رها عابدی دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
نویسنده:محمدرضا نیلی احمد‌آبادی دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نویسنده:فتانه تقی‌یاره دکترای مهندسی کامپیوتر، دانشیار گروه کامپیوتر نرم‌افزار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران
نویسنده: خدیجه علی ابادی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نویسنده:سعید پورروستایی اردکانی دکترای علوم کامپیوتر، استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.