آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 103
فصل :پاييز
سال : 1399
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
مطالعه روند تولیدات علمی در حوزه رسانه و امنیت در پایگاه استنادی وبگاه علوم
نویسنده:سمیه لبافی دکتری مدیریت رسانه، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
نویسنده:سید‌مهدی شریفی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
نویسنده:داوود محمدی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
نقش اینستاگرام در توسعه برند شخصی (مورد مطالعه: کاربران ایرانی اینستاگرام، 1398)
نویسنده:سمیه تاجیک اسماعیلی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، استادیار و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نویسنده:ابوالفضل علیپور کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نویسنده:سروناز تربتی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، استادیار و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی جوانان (مورد مطالعه: جوانان شهر اردبیل)
نویسنده:تقی اکبری دکتری مدیریت آموزشی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
نویسنده:جواد هاشمی کارشناس ارشد روان‌شناسی، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، اردبیل، ایران
نویسنده:سلیم کاظمی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
نویسنده:مرتضی جاویدپور دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
نویسنده:مریم متولی کسمایی کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، اردبیل، ایران
بازتاب ادبیات شاعرانه‌ ایرانی در انیمیشن ملی
نویسنده:پیام زین‌العابدینی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه سوره تهران
نویسنده: ستاره شاهین دانشجوی کارشناسی ارشد انیمیشن، دانشگاه سوره تهران
توزیع موسیقی پس از انقلاب اسلامی و ارائه الگوی مدیریت هنری آن
نویسنده:یاشار اسدپور دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
نویسنده:تکتم فرمانفرمایی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
نویسنده:عباسعلی قیومی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
سناریوهای سرگرمی در بستر سیمای جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
نویسنده:احد رضایان قیه‌باشی دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، پژوهشگر همکار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران
نویسنده:احسان مرزبان دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
نویسنده:امید جهانشاهی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
رابطه ساختاری کاربری آسیب‌زای تلفن همراه و احساس تنهایی نوجوانان با میانجیگری مدیریت زمان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر رشت)
نویسنده:سجاد رضائی دکتری روان‌شناسی، استادیار دانشگاه گیلان، رشت، ایران
نویسنده:سیده افسانه گراکوئی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
نویسنده:امیر قربان‌پور لفمجانی دکتری مشاوره، استادیار دانشگاه گیلان، رشت، ایران

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.