آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 19,20
فصل :پائيز و زمستان
سال : 1378
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
نويسنده:عليرضا پويا دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات
ميزگرد:مشكلات و تنگناهاي تحقيق دررسانه‌ها
مراحل ششگانه در پيشبرد طرحهاي پژوهشي
مترجم:محمود حقيقت كاشاني
نياز صداوسيما به تحقيق اسنادي
نويسنده:عزت‌اله سام آرام
مقدمه‌اي بر ارزشيابي كيفيت در صداوسيما
پژوهش حرفه‌اي درتوليدات راديو و تلويزيون«ارزشيابي»
برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني؛ معيارهاي جهاني در ارزيابي كيفيت
مترجم:مينو نيكو
اصول اخلاقي در تحقيقات پيمايشي
مترجم:طاهره عليشاهي نوراني
مديريت رسانه‌ها و مخاطبان
نويسنده:منوچهر ولينعمتي
چشم‌انداز تحقيق
نويسنده:ناهيد کاتبي
چرا تحقيق مهم است؟
مترجم:مسعود هاشمي
فن‌آوري نوين در عرصه پژوهشهاي رسانه‌اي
مترجم:اعظم پنابادي پژوهشگر مركزتحقيقات،مطالعات و سنجش برنامه‌اي سازمان صداوسيما
راهبردهاي اساسي در تحقيقات رسانه‌اي
مترجم:مسعود صادقي
مترجم:زينب محمدزاده
چگونه گزارش تحقيقي بنويسيم
مترجم:مهرداد فيروزبخت
گسترش تحقيقات رسانه‌اي
مترجم:بهناز روستائيان
تلويزيون در كادر الگوي ارتباطي مالتسكه
نويسنده:غلامرضا آذري
مخاطب پژوهي:توصيه‌هاي كاربردي
مترجم:وحيده عرفاني
پرسشهاي كليدي در پژوهشهاي ارتباطي
نويسنده:اميد حبيبي نيا
فرجام پژوهش در رويارويي با رسانه‌هاي نوين
مترجم:طاهره جواهرساز
كاربرد و محدوديت روش تحليل محتوا در پژوهشهاي رسانه‌اي
نويسنده:زهره خوش‌نشين لنگرودي
نويسنده:سيده معصومه سبزپيشخاني
امكانات و محدوديتهاي روش مصاحبه
مترجم:فرشته جعفري
تاثير وسايل ارتباط جمعي براخلاق اجتماعي جوانان
نويسنده:غلامرضا خوش‌فر
بررسي تاثيرات رسانه‌هاي گروهي
مترجم:شيلا جليليان دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيق در ارتباطات اجتماعي
تحقيق كتابخانه‌اي و مخاطبان گفتگوهاي راديويي
مترجم:افسانه موفقي پژوهشگر مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي صداوسيما
تحليل محتوا در رسانه
نويسنده:جواد وندنوروز
نحوه ارائه گزارش پژوهش پيمايشي
مترجم:محمداسماعيل اميني كارشناس ارشد علوم سياسي
روش تهيه و تنظيم برنامه‌هاي مصاحبه‌اي براي راديو و تلويزيون
ملاحظات پژوهشهاي پيمايشي
مترجم:نعيمه سادات ارفعي
دليل اين همه نظريه‌هاي ارتباطي چيست؟
مترجم:پروين امجدي سپهر
كاربرد روش كيو در تحقيقات ارتباط جمعي
نويسنده:سيدعلي موسوي
پژوهشگر اجتماعي مانند يك كارآگاه
مترجم:فردين عليخواه
مديريت بر سازمانهاي پژوهشي
نويسنده:مجيد كماجيان
تحليل محتواي آگهي‌هاي تبليغاتي شبكه هاي سيما در يك روز
نويسنده:مهدخت بروجردي علوي
اخبار سيما و خبر مطلوب
الگوي مصرف در سيما
نويسنده:امير رستگار خالد
نقش صداوسيما در كاهش فشارهاي رواني
نويسنده:اسماعيل بيابانگرد عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
معرفي برخي از مراكز ملي پژوهش در ارتباطات جمعي
مترجم:مولود پاكروان
معرفي مركز تحقيقاتي نيلسن
مترجم:وازگن سركيسيان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.