آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 23,24
فصل :پائيز و زمستان
سال : 1379
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
تدوين راهبردها در برنامه‌ريزي رسانه
نويسنده:احمدعلي يزدان‌پناه
مديريت معني در گفتمان‌هاي رسانه‌اي
ساختار سازمان‌هاي رسانه‌اي
نويسنده:سيدمحسن وهابي
توسعه علمي، فرهنگي و مديريت رسانه
نويسنده:رضا منصوري
گذري به ويژگي‌هاي مديريت رسانه‌اي
نويسنده:هرمز باقي
پرسش و پاسخ درباره مديريت رسانه / گفت‌وگو با سه تن از کارشناسان
مديريت، رسانه و مديريت رسانه‌اي
نويسنده:عبدالله محمودي
عوامل موثر در مديريت صداوسيما
نويسنده:منوچهر ولينعمتي
ويژگي‌هاي مديران فرهنگي
نويسنده:مجيد كماجيان
مديريت موسيقي در صداوسيما
نويسنده:علي معلم
مشاوره و نقش آن در مديريت رسانه
نويسنده:عليرضا پويا دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات
مديران مطبوعاتي
مترجم:سيده معصومه سبزپيشخاني
نويسنده:علی مراد حیدری دکترای حقوق جزا و جامعه شناسی استادیار و پژوهشگر دانشگاه حضرت معصومه و پژوهشکده باقرالعلوم
تصميم‌گيري مديريتي و مديريت رسانه
مترجم:طاهره جواهرساز
نويسنده:جيم ويليس
مديران ايستگاه تلويزيوني
مترجم:افسانه موفقي پژوهشگر مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي صداوسيما
مديريت برنامه‌سازي راديويي
مترجم:مينو نيكو
نويسنده:ديويد تي.مك فارلند
پخش از طريق وب (Webcasting)
مترجم:سامان اميرمنوچهري
هدف‌هاي بي‌بي‌سي در هزاره جديد
مترجم:محمود روزبهاني كارشناس ارشد اداره كل همكاري با مراكز علمي و هماهنگي پژوهش‌هاي صداوسيما
سياره شبكه‌اي گزارشي‌از همايش مديريت و عملكردهاي شبكه2000
مترجم:ابراهيم حقيقي كارشناس اداره كل همكاري با مراكز علمي و هماهنگي پژوهشهاي صداوسيما
نويسنده:داگلاس ان،تسوكرمن

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.