آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 26
فصل :تابستان
سال : 1380
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
مصاحبه با آقای دکتر لاریجانی ریاست سازمان صدا و سیما
مخاطب شناسی رسانه - گفتگو با حجةالاسلام دکتر آشنا
نويسنده:محمد رضا رضایی بایندر
مخاطب شناسی و تولید رادیو - تلویزیون گفتگو با دکتر شهلا کاظمی پور
مخاطب شناسی در رادیو
مخاطب شناسی و نظریه ها
نیاز مخاطبان به سواد رسانه ای
خواست و مصلحت مخاطبان و چگونگی برقرار کردن ارتباط منطقی بین آنها
نويسنده:شهلا کاظمی پور
ملاحظاتی در باب مخاطب و ویژگی های فردی و اجتماعی آن
نويسنده:علی اکبر قاضی زاده
میان متنیت
نويسنده:محمود حقیقت کاشانی
نیازسنجی مخاطبان ضرورت فعالیت رسانه ای
نويسنده:عليرضا پويا دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات
مخاطب رسانه ای و پژوهش دریافت
مخاطب شناسی علی اصغر محکی
مخاطب شناسی و کاربردها
دلایل وانگیزه های تماشای تلویزیون
نويسنده:اسماعيل بيابانگرد عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
متقاعد سازی و شیوه های تاثیر گذاری بر افکار عمومی
نويسنده:سید محمد دادگران
مشروعیت بخشی به سیاست گذاری برنامه ای تلویزیون ( الگوهای استدلال و همگرایی در عصر چند شبکه ای)
نويسنده:کیواندخت کیوانی
ساخت اجتماعی جرم وخشونت رسانه ها به مثابه یک علت
نويسنده:مهرداد فیروزبخت
تصورات رسانه‌ها از مخاطب
نويسنده:هيگن اينگون
مترجم:پرويز صدارت كارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي
تعامل محتواي رسانه و مخاطب
مترجم:اعظم پنابادي پژوهشگر مركزتحقيقات،مطالعات و سنجش برنامه‌اي سازمان صداوسيما
مخاطبان جهان سوم و استيلاي رسانه‌هاي غربي
نويسنده:نسرين خويي مديرامور پژوهش معاونت پژوهشي دانشكده صداوسيما
نقش تلويزيون در استيلاي رسانه‌هاي غربي برجهان سوم
نويسنده:سيده فاطمه محبی كارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي
كودك، تلويزيون، آموزش
نويسنده:فاطمه ارتي كارشناس ارشد دانشكده سازمان صداوسيما
بررسي انتظارات مخاطبان از برنامه‌هاي صداوسيماي مركز گيلان
نويسنده:همايون ميرمجيني پژوهشگر مركز صداوسيماي گيلان
نويسنده:اصغر عليزاده پژوهشگرمركز صداوسيماي گيلان
نويسنده:اصغر نژادبخش پژوهشگرمركز صداوسيماي گيلان
تاثيرپذيري مخاطبان از مطالب سياسي رسانه‌ها
نويسنده:عباس‌ ناصري طاهري مدرس دانشكده صداوسيما
فن‌آوري نوين در عرصه سنجش مخاطبان براي انواع سيستم‌هاي راديويي و تلويزيوني
نويسنده:محسن صياغي كارشناس اداره كل جهاد خودكفايي سازمان صداوسيما
فناوري‌هاي رسانه‌اي و مخاطب
نويسنده:عين‌ا... خنجري كارشناس ارشد و مدير طرح و توسعه سيستم‌هاي انفورماتيك سازمان صداوسيما
فناوري‌هاي جديد و مخاطبان رسانه‌ها
مترجم:محمود احمدي كارشناس ارشد مترجمي انگليسي كارشناس ارشداداره كل همكاري با مركز علمي و هماهنگي پژوهشهاي صداوسيما
مترجم:پروين حيدري كارشناس ارشد مترجمي انگليسي كارشناس ارشداداره كل همكاري با مركز علمي و هماهنگي پژوهشهاي صداوسيما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.