آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 27
فصل :پائيز
سال : 1380
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
نقد و بررسي خبر در رسانه - مصاحبه با استادان گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعي علامه طباطبايي
خبر، رسانه‌هاي خبري و كنترل دروازه‌ها
كنكاشي در مفهوم عيني گرايي در روزنامه‌نگاري معاصر
نويسنده:حسن نمك دوست تهراني دانشجوي دكتراي علوم ارتباطات دانشكده علامه طباطبايي
ايدئولوژي و اخبار
نويسنده:سيدمحمد مهدي‌زاده دانشجوي‌ دكتراي علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي
مدخلي بر مباني خبر در قرآن (ارزش‌هاي خبري)
نويسنده:عليرضا پويا دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات
ملودرام خبري
ايدئولوژي و جانبداري در اخبار دانشجوي
نويسنده:علي‌اصغر محكي دكتراي علوم ارتباطات علامه‌طباطبايي و مدرس دانشگاه
باز توليد ايدئولوژي در خبر نگاهي به ساختار خبر بعداز 11 سپتامبر 2001
اصول و روش‌هاي جديد خبري باتكيه بر وسايل ارتباط جمعي در ايران
واژه ليد فراموش مي‌شود
نويسنده:علي‌اکبر قاضي زاده
مخاطب شناسي اخبار خارجي
نقش رسانه‌هاي گروهي در اطلاع‌رساني و عوامل بروز بي‌اعتمادي مخاطب نسبت به خبر
نويسنده:داود نعمتي اراكي كارشناس ارشد ارتباطات اجتماعي
كارهاي روزمره ميزخبر
مترجم:داوود حيدري كارشناس علوم سياسي مركزي خبر
ارزش‌هاي خبري
مترجم:منيژه پورنوروز پژوهشگر مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي
ارزش‌هاي خبري امريكايي
مترجم:محمدرضا حسن‌زاده مديرگروه ترجمه اداره كل پژوهش معاونت سياسي صداوسيما
جنگ دوم خليج فارس: نخستين سانسورهاي اعلام شده خبري
مترجم:محمداسماعيل اميني كارشناس ارشد علوم سياسي
انقلاب ديجيتال، اينترنت و خبر
نويسنده:سعيد سرابي استاد دانشكده صداوسيما
خبر در قرن بيست‌ويكم، فناوري جديد، ارزش‌هاي قديم و يك تعريف جديد از خبر
مترجم: اداره كل پژوهش معاونت سياسي صداوسيما
مترجم:پروين حيدري كارشناس ارشد مترجمي انگليسي كارشناس ارشداداره كل همكاري با مركز علمي و هماهنگي پژوهشهاي صداوسيما
اخبار تلويزيوني
نويسنده:همايون منصوري مدرس زبان انگليسي دانشگاه
مهندسي خبر
نويسنده:حجت‌ا... عباسي مديركل صداوسيماي مركز گلستان
گرافيك در پخش خبر تلويزيون
نويسنده:مهدي صادقي كارشناس ارشد گرافيك
كاربرد پروتكل MOS در تحريريه‌هاي خبر
مترجم:فربود شكوهي مديرانفورماتيك برون مرزي صداوسيما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.