آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 39,40
فصل :پائيز و زمستان
سال : 1383
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
ميزگرد پخش فرامرزي و حقوق ارتباطات رسانه‌اي
نويسنده:فرشته جعفری
ويژگي‌هاي نظام حقوقي راديو و تلويزيون
نويسنده:كاظم معتمدنژاد دكتراي علوم ارتباطات استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار
حقوق رسانه‌ها(پايه‌ها، چشم‌انداز و بايسته‌ها)
حقوق پخش‌ فرامرزي
نويسنده:غلامرضا رفيعي
تكاليف و جرايم رسانه‌هاي الكترونيك
نويسنده:محمد اسحاقی
حقوق مرتبط با حقوق پديدآورندگان آثار ادبي و هنري
نويسنده:محسن صادقی
نويسنده:حسن محسنی
حريم خصوصي در رسانه‌هاي همگاني
نويسنده:باقر انصاری
ورود رسانه‌ها به حريم خصوصي
نويسنده:سید علی محسنیان
رسانه‌ها و حريم خصوصي افراد
نويسنده:رضا معین آبادی
محدوديت‌هاي اخلاقي حاكم بر پخش در انگلستان و ايران
نويسنده:فرشته جعفری
نويسنده:احمد رنجبر
مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي
نويسنده:قاسم محمدی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.