آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 45,46
فصل :بهار و تابستان
سال : 1385
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
تأمّلي بر جايگاه موسيقي در رسانه ديني:بازخواني انتقادي تجربه موسيقايي راديو معارف
نويسنده:علي جعفري دانشجوي دوره دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام
تعزيه؛ درام موسيقايي
نويسنده:سيدمصطفي مختاباد دانشيار دانشکده هنر دانشگاه تربيت مدرس
موسيقي جدي و رسانه:نقش راديو-تلويزيون در ايجاد فرهنگ موسيقايي
نويسنده:ساسان فاطمي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
تأثير ويدئوکليپ بر ذهن مخاطب
نويسنده:اميرحسن ندايي دکتراي پژوهش هنر
نويسنده:سيد حبيب‌ا... لزگي عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
نويسنده:پروفسورحسن عشايري پروفسور مغز و اعصاب معاون پژوهشي دانشکده توان بخشي
زمينه‌هاي ارتباط موسيقي و درام
نويسنده:دکترامير حسن ندايي دکتراي پژوهش هنر از دانشگاه‌ تربيت مدرس
ويژگي‌ها و معيارهاي زيبايي‌شناسي موسيقي فيلم
نويسنده:احمد ضابطي جهرمي عضو هيئت علمي دانشکده صداو‌سيما
موسيقي پست مدرن و رسانه‌هاي ديجيتال
نويسنده:سروناز تربتي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
بررسي انسان‌شناسانة کليشه‌هاي موسيقي در تلويزيون
نويسنده:ناهيد کاتبي
موسيقي در اينترنت
نويسنده:حميد ضيايي‌پرور دانشجوي دكتراي تخصصي ارتباطات
نگاهي جامعه‌شناختي به موسيقي صداوسيما
نويسنده:دکتررضا فاضل
نماهنگ و نشانه‌شناسي موسيقي مردم‌پسند
مترجم:رضا فرخ‌نژاد کارشناس ارشد علوم ارتباطات
نويسنده:آلف بورنبرگ
جوانان و مصرف موسيقي
نويسنده:فردين عليخواه
نويسنده:محمد خاني ملکوه پژوهشگر مرکز تحقيقات صدا و سيما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.