آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 52
فصل :زمستان
سال : 1386
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
روند نمايش خانواده در تلويزيون
نويسنده:شهلا اعزازي دکتري جامعه‌شناسي استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي
ساختار‌بندي هويت زنان
نويسنده:حسن خجسته دکتراي مديريت استراتژيک معاون رئيس سازمان صداوسيما در امور صدا
چگونگي نمايش ازدواج و طلاق در سريال‌هاي ايراني
نويسنده:محمد قرباني دكتراي روان‌شناسي
نويسنده:اسماعيل سعدي‌پور دکتراي روان‌شناسي استاديار دانشگاه علامه طباطبايي ـ دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي
بازنمايي سبك زندگي طبقات اجتماعي در سريال هاي خانوادگي تلويزيون
نويسنده:عبدالرحمان عليزاده كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات پژوهشگر مركز تحقيقات صداو سيما.
نويسنده:محمد فتحي نيا كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات پژوهشگر مركز تحقيقات صداو سيما
بازنمايي زنان در تبليغات
نويسنده:شيده لالمي کارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات
هماهنگي تلويزيون، خانواده و مدرسه در جامعه‌پذيري دانش‌آموزان (بررسي موردي سريال نرگس)
نويسنده:مهرزاد بهمني كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات
تلويزيون با كودكان ما چه مي‌كند؟
نويسنده:ماندانا صنيعي كارشناسي ارشد روزنامه نگاري
رسانه و سياست تنظيم خانواده
نويسنده:حسين خزايي پزشك پژوهشگر معاونت سياسي صدا و سيما
اخبار همايش‌هاي رسانه‌اي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.