آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 54
فصل :تابستان
سال : 1387
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
بررسي تأثير سبک مداخله (نظارت) در تماشاي خشونت تلویزیونی بر پرخاشگري پسران 11 ـ 9 ساله
نويسنده:فاطمه جوادی دکتر پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما
نويسنده:فرامرز سهرابی دکتر استاديار دانشگاه علامه طباطبایی
نويسنده:محمدرضا فلسفي‌نژاد دکتر استاديار دانشگاه علامه طباطبایی
نويسنده:احمد برجعلي دکتر استاديار دانشگاه علامه طباطبایی
رابطه رفتار والدين و پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي با تماشاي خشونت تلويزيوني و تأييد و توسل به آن در کودکان
نويسنده:رضا فاضل دکتر دكتراي جامعه‌شناسي، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
اثرات خشونت تلويزيوني بر بينندگان و عوامل موثر بر آن
نويسنده:محمد حاتمي دکتر دکتراي روان‌شناسي، استاديار دانشگاه تربيت معلم
بررسي تأثير تماشاي کارتون‌هاي خشونت‌آميز بر ميزان پرخاشگري نوجوانان
نويسنده:مريم حسيني انجداني دکتر دکتراي روان‌شناسي عمومي، پژوهشگر مرکز تحقيقات صداو‌سيما
پژوهش‌هاي جديد در باب رسانه و خشونت
مترجم:محمدحسن شيخ‌الاسلامي دکتراي روابط بين‌الملل عضو هيئت علمي دانشكده روابط بين‌الملل
نويسنده:مايکل کانکزيک
بازي‌هاي رايانه‌اي و خشونت
نويسنده:سعيد  آذري کارشناس ارشد کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل و جامعه‌شناسي سياسي، پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
بررسی رابطه خشونت واقعي و خشونت تلويزيونی در برنامه‌های تلویزیون ایالات متحده
نويسنده:مهدی رشکیانی کارشناسي ارشد کارشناس ارشد ارتباطات، پژوهشگر سازمان صداوسيما، مشهد

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.