آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 55
فصل :پائيز
سال : 1387
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
رسانه‌ها و معناشناسي بحران
مديريت رسانه‌اي بحران
نويسنده:دکتر اصغر افتخاري
بحران‌شناسي رسانه‌اي: رسانه، قدرت نرم قرن 21
نويسنده:محمدرحيم عيوضي دکتر دانشيار دانشگاه بين‌المللي امام‌خميني
راهبردها و اهداف جنگ رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:مهدي رضاييان دانشجوي دکترا رئيس مرکز حراست سازمان صداوسيما
نقد و بررسي نظريه‌هاي موجود درباره نقش رسانه‌ها در مديريت بحران با تأکيد بر نظريه آلوين تافلر
نويسنده:محمد منصورنژاد دکترا مدرس و محقق
تهديدهاي رسانه‌اي و مديريت بحران
نويسنده:سيدرضا نقيب السادات دکترا استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
نقش مديريت رسانه در تحول بحران از تهديد به فرصت
نويسنده:طاهر روشندل اربطاني دکتر استاديار دانشگاه تهران
کاربرد نظام برنامه‌ريزي سلولي چندلايه در رسانه ملي براي مديريت بحران در نظام‌هاي اجتماعي
نويسنده:علي‌اصغر پورعزت دکتر استاديار دانشگاه تهران
نگاهي به کتاب فنّاوري جهاني و بحران شرکتي (سيمون مور و مايک سيمور)
مترجم:حسين شيخ الاسلامي کارشناسي ارشد مترجم و منتقد

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.