آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 61
فصل :بهار
سال : 1389
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
مباني مصرف‌گرايي در دنياي جديد و اصول مصرف در اسلام با تأکيد بر رسانه ملي
نويسنده:علي اصغر غلامرضايي دکتراي پژوهش هنر معاون آموزش و پژوهش سازمان صداوسيما
رويكردهاي اقتصادي به ضرورت تغيير الگوي توليد و مصرف با تأكيد بر نقش رسانه
نويسنده:حسين پوراحمدي دکتر دانشيار دانشگاه شهيدبهشتي
مصرف در آگهي‌هاي تجاري: يک تحليل نشانه‌شناختي
نويسنده:محمد سروي زرگر کارشناس ارشد مديريت رسانه پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
رابطه تماشاي آگهي‌هاي تبليغاتي تلويزيون با الگوي مصرف در کودکان و نوجوانان تهراني
نويسنده:رضا اسمي کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
نويسنده:اسماعيل سعدي پور دکتراي روانشناسي استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
نويسنده:حسن اسدزاده دکتراي روانشناسي استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
نقش بازنمايي رسانه‌اي الگوهاي مصرف در شکل‌گيري نگرش‌ها و رفتارهاي مصرفي مخاطبان
نويسنده:شيرزاد خوانچه سپهر کارشناس ارشد مديريت مديرآموزش و پژوهش صداوسيماي مرکز کردستان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
نويسنده:عرفان ناصري کارشناس ارشد جامعه‌شناسي پژوهشگر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي و جامع علمي- کاربردي واحد سنندج
بررسي نظرات مردم درباره الگوهاي مصرف در جامعه و نقش رسانه در اصلاح آنها
نويسنده:ليلا معدن دار کارشناس ارشدعلوم اجتماعي پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
نويسنده:عباس محمدي شکيبا کارشناس ارشد علوم اجتماعي پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.