آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 63
فصل :پاييز
سال : 1389
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
حقوق ارتباطی در جامعه اطلاعاتی
نويسنده:حبيب‌الله معظمي گودرزي دکتراي علوم ارتباطات مدرس ،روزنامه‌نگار و پژوهشگر
نويسنده:کاظم معتمدنژاد دکتراي حقوق و روزنامه‌نگاري
کنش جمعي کاربرد موسيقي در راديو
نويسنده:حسن خجسته دکتراي مديريت استراتژيک مدرس دانشکده صداوسيما
انتخاب روش‌شناسي در مديريت سازمان‌هاي رسانه‌اي
نويسنده:عبدالعلي علي عسگري دکتراي مهندسي صنايع ، استاديار دانشکده صداوسيما، معاون توسعه و فناوري رسانه سازمان صداوسيما
نويسنده:آسيه زارعي کارشناس ارشد مديريت رسانه
«توجه»، حکمرانی جدید در اقتصاد رسانه
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی فوق دکترای ارتباطات استاد دانشگاه تهران و مدیر گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد
نويسنده:علیرضا قراگوزلو دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات
نويسنده:سیاوش صلواتیان دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات
بازنمایی فرهنگی در مجلات عامه پسند بررسی تحول گفتمان فرهنگی در مجلات عامه پسند مطالعه موردی سال‌های 85 ـ 75ـ 65
نويسنده:علی‌اصغر کیا دکتراي علوم ارتباطات دانشيار دانشگاه علامه طباطبائي
نويسنده:نادر منصور کیایی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
راديو و برنامه‌ريزي گفتماني
نويسنده:عبدالکريم خيامي دانشجوي دکتراي فرهنگ و ارتباطات ارتباطات دانشگاه باقر العلوم
نويسنده:حسن بشير دکتراي فرهنگ و ارتباطات استاديار دانشگاه امام صادق (ع)
حقوق مصاحبه‌شوندگان در رسانه‌های عمومی
نويسنده:علی مراد حیدری دکتراي حقوق، جزا و جرم‌شناسي استاديار دانشگاه حضرت معصومه (س)

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.