آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 66
فصل :تابستان
سال : 1390
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
الگوی مناسب رشته مدیریت رادیو‌ــ تلویزیونی در کشور از دیدگاه خبرگان و متخصصان
مدیریت رسانه در عصر جهانی شدن (مقایسه تطبیقی نظام‌های مدیریت رسانه)
نويسنده:شیرزاد خوانچه سپهر کارشناس ارشد مديريت پژوهشگر و مدرس دانشگاه مدیر آموزش و پژوهش صدا‌و‌سیمای مرکز کردستان
نويسنده:عرفان ناصری کارشناس ارشد جامعه شناسی پژوهشگر و مدرس دانشگاه
نويسنده:فخرالدین معروفی دکترای مدیریت استاديار دانشگاه کردستان
ارائه الگوی مدیریتی مطلوب در رسانه برای دستیابی به اهداف سال همت و کار مضاعف با تلفیق اثربخشی الگوهای مدیریت سازمانی
نويسنده:داتیس خواجه‌ئیان دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران
نويسنده:سارا جانه دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت رسانه دانشگاه تهران
مطالعه عوامل مؤثر بر تدوین استراتژی در سازمان‌های رسانه‌ای
نويسنده:عبدالرضا اميري دکترای مدیریت رسانه استاديار دانشگاه تهران
ائتلاف‌های راهبردي و شبکه‌های مشارکتی؛ ظهور الگوي جدید در صنعت رسانه
نويسنده:عباس احمدی دکترای مديريت بازاريابي بين‌‌الملل، دانشگاه تهران و دکتراي اقتصاد، دانشگاه کی‌یف، اوکراین
نويسنده:عباس هادوی‌نیا دانشجوي دکتراي مديريت رسانه دانشگاه تهران
نويسنده:سارا سارا یوسفی‌خواه کارشناس ارشد جامعه‌شناسي جوانان دانشگاه تهران
مدیریت رسانه‌ای بحران؛ رویکردی پیشگیرانه
نويسنده:سیاوش صلواتیان دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات
بررسی مسئولیت اجتماعی سازمانی در رسانه ملی
نويسنده:اصغر مشبکی دکتراي مديريت دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.