آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 67
فصل :پاييز
سال : 1390
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
تحلیل جایگاه رسانه‌های اطلاعاتی‌ـ ارتباطی سنتی و جدید در مشارکت حداکثری مردم
نويسنده:دکتر زهرا احمدی‌پور دکتراي جغرافياي سياسي دانشيار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
نويسنده:طهمورث حیدری موصلو کارشناسي ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
نويسنده:سلمان انصاری‌زاده دانشجو دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
نشانه‌شناسي بازنمايي خانواده در آگهي‌هاي بازرگاني تلويزيون
نويسنده:محمد سروي زرگر کارشناس ارشد مديريت رسانه پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
تصويرسازي فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در شبکه‌هاي تلويزيوني بين‌المللي
نويسنده:دکتر محمد مهدي فرقاني دکتراي علوم ارتباطات استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
نويسنده:علي احمدي کارشناس ارشد علوم ارتباطات
رابطه کاربرد رسانه‌های جدید با انتظارات مخاطبان از تلویزیون ملی
نويسنده:سهیلا چگینی دکتراي ارتباطات دانشجو
نويسنده:دکتر سید محمد مهدی‌زاده دکتراي علوم ارتباطات استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
نويسنده:دکتر حسینعلی افخمی دکتراي علوم ارتباطات استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
نويسنده:دکتر رحمان سعیدی دکتراي علوم ارتباطات استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
رسانه و برسازي هويت اجتماعي پسامدرن
نويسنده:دکتر سيد جواد امام جمعه‌زاده دکتراي علوم سياسي استاديار دانشگاه اصفهان
نويسنده:رضا محمود اوغلي دکتراي علوم سياسي دانشجو دانشجوي دکتراي علوم سياسي، دانشگاه اصفهان
راهبردهای عرضه اطلاع نو در آگهی‌های راديويي
نويسنده:دکتر ناصرقلی سارلی دکتراي ربان و ادبيات فارسي استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.