آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 7
فصل :
سال : 1374
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن سردبیر
ميزگرد فرآیند توسعه فرهنگی و سهم رسانه ها دکتر خوارزمي، فرهنگي، دکتر آزاد
تاثیر رسانه های همگانی بر یکپارچگی اجتماعی
نويسنده:هرمز مهرداد
کودک و تلویزیون ؛ باورها و تردیدها واحد نشریه
پژوهشهای جامعه شناختی و سیاستهای توسعه
نويسنده:خانم لاجوردی
گرایش به قانون ؛ از نظر تا عمل / واحد افکار عمومی
غولهای ارتباطی ، تلاش برای سلطه
نويسنده:سعید آذری
روشهای نوین سنجش افکار عمومی برای برنامه های رادیویی و تلویزیونی
شایعه و وسایل ارتباط جمعی
نويسنده:عذرا خزائلی
تلویزیون در روستاهای هند
نويسنده:محمد تقی احمدیان
فیلمنامه نویسی ؛ امکانات و تنگناها
نويسنده:مسعود اوحدی
شبکه های کامپیوتری و شکل گیری افکار عمومی: یک مطالعه قوم شناختی
نويسنده:محمود حقیقت کاشانی
تکنولوژیهای جدید ارتباطی ؛ پلی از حال به آینده
نويسنده: مطهری نژاد

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.