آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 71
فصل :پاييز
سال : 1391
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آینده سازمان به روش تحلیل تأثیر متقابل روندها
نويسنده:مجيد بلالي دکتراي آينده‌پژوهي دانشجو مرکز طرح و برنامه‌ريزي سازمان صداوسيما
بازنمايي ايران و ايرانيان در هاليوود
نويسنده:عبدالله بیچرانلو دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران
عشق و ضد عشق در سریال‌های ایرانی؛تحلیل نشانه‌شناختی «روابط عاشقانه» و «روابط مبتنی بر فریب» در رسانه ملی
نويسنده:سهیلا صادقی فسایی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
نويسنده:محمدحسین شریفی ساعی دکتراي جامعه‌شناسي دانشجو دانشگاه تهران
تکاليف خبرنگاردر اسلام
نويسنده:محمود کریمی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
نويسنده:احسان علی اکبری بابوکانی دانشجو دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
نقش تلویزیون در فرایند جهانی محلی شدن(ارائه مدلی در نحوه انعکاس واقعیت از دریچه تلویزیون)
بررسي ميزان ملي‌گرايي مصرفي، اعتماد به تبليغات و تمايل به مصرف کالاهاي داخلي در بين شهروندان 28 شهر کشور
نويسنده:مهرزاد بهمني * کارشناس ارشد پژوهش در ارتباطات پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
بررسي عوامل مؤثر بر گرايش به تماشاي برنامه‌هاي شبكه‌هاي ماهواره‌اي
نويسنده:علي‌اكبر فرهنگي دکتراي ارتباطات ومديريت استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران
نويسنده:مهرداد متاني دوره دكتراي مديريت رسانه دانشجو دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران
نويسنده:رمضان حسن‌زاده دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساري

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.