آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 80
فصل :زمستان
سال : 1393
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
پنداشت‌ها و برداشت‌هاي موجود در جامعه درباره شبکه‌هاي اجتماعي با استفاده از روش کيو
نویسنده:مهرزاد بهمنی کارشناسي ارشد تحقيق در ارتباطات دانشکده صداوسيما
نویسنده:عباس محمدی شکیبا دانشجوي دکتراي جامعه‌شناسي دانشگاه پيام نور تهران
نقش رسانه در تغییرات خط‌مشی عمومی با استفاده از چارچوب‎بندی رسانه و تحلیل روایی خط‎مشی
نویسنده: مسعود غلامپور راد دانشجوي دکتراي مديريت رسانه دانشگاه تهران
تلویزیون‌های ماهواره‌ای و همگرایی ارزشی بین‌نسلی
نویسنده:منصور ساعی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي
نویسنده:حسین حیدری دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
نویسنده:احمد ساعی کارشناسي ‌ارشد برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
مقایسه اعتماد در روابط میان‌فردی بينندگان شبکه‌های ماهواره¬ای و رسانه ملی (مطالعه موردی: زنان شهرستان ابرکوه)
نویسنده:کاظم برزگر بفرویی دکترای روان‌شناسی تربیتی استادیار دانشگاه یزد
نویسنده:اسماعیل سعدی‌پور دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
نویسنده:سمیه زارع مهرجردی دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه یزد
نشانه‌شناسی و روایت‌شناسی ارتباطات کلامی و غیرکلامی اخبار شبکه بی‌بی‌سی فارسی
نویسنده:مریم بورقانی فراهانی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
مطالعه پدیدارشناسانه تجارب مادران از اثرات ماهواره بر نوجوانان
نویسنده: خلیل سلطان القرائی دکتراي توسعه آموزش و پرورش استاد دانشگاه تبریز
نویسنده:سمیه مولا قلقاچی دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تبریز
رابطه میان زمان تماشای برنامه‌های تلویزیون با اضافه وزن و اضطراب دانش‌آموزان ابتدایی
نویسنده:آمنه دقیقی خداشهری کارشناسي ارشد روان‌شناسی کودکان استثنایی عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی
نویسنده:ليلا بانشي کارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني دانشگاه شيراز

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.