آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 81
فصل :بهار
سال : 1394
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
روش‌های نهادینه کردن ورزش همگانی از طریق رسانه ملی از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردي: شبکه ورزش سیما)
نویسنده:محمدقلی میناوند دکتراي علوم سياسي استادیار دانشگاه صدا‌و‌سیما
نویسنده:سعید باقری کارشناسي ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صدا‌و‌سیما
نویسنده:حمید قاسمی دکتراي مديريت ورزشي استادیار دانشگاه پيام نور تهران
رسانه و برسازی هویت جنسیتی زنان مطالعه موردی بازنمایی هویت جنسیتی زنان در سریال‌های «زمانه» و «تکیه بر باد»
نویسنده:ثریا احمدی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
نویسنده:سید وحید عقیلی دکتراي علوم ارتباطات دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز
نویسنده:سید محمد مهدیزاده دکتراي علوم ارتباطات دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي
نویسنده:افسانه مظفری دکتراي علوم ارتباطات استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
کلیشه‌سازی از ایران در تلویزیون‌های غرب؛ ده کلیشه رسانه‌ای در پانزده مستند برگزیده درباره ایران
نویسنده:عبدالله بیچرانلو دکتراي مديريت رسانه استادیار دانشگاه تهران
نقش تلویزیون در اخلاق‌مداری در فوتبال از دیدگاه بازیکنان لیگ برتر و دسته یک ایران
نویسنده:حمید قاسمی دکتراي مديريت ورزشي استاديار دانشگاه پيام نور تهرا دانشگاه پيام نور تهران
ارزیابی و سنجش کارایی شبکه‌های تلویزیونی و ارائه راهکارهای بهبود
نویسنده:سعید علوی وفا دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک مدير ارزيابي عملکرد و تحليل محتوا و دبیر کمیته ارتقای بهره‌وری و تعالی رسانه ملی دانشگاه عالي دفاع ملي
نحوه استفاده از تولیدات مردمی و رسانه‌های اجتماعی در حوزه خبر (مطالعه موردی: بی‎بی‎سی)
نویسنده:ملیحه اسمعیلیان دانشجوي دکتراي آينده‌پژوهي مرکز تحقيقات سياست علمي کشور
انگیزه‌های مصرف شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان (رابطه آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مخاطبان در ميان شهروندان قائم‌شهری)
نویسنده:مهرداد متاني دکتراي مديريت رسانه استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم‌شهر
نویسنده:علي‌اكبر فرهنگي دکتراي ارتباطات و مديريت استاد دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.