آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 86
فصل :تابستان
سال : 1395
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
شناسایی شیوه‌های نوین تأمین مالی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:سیاوش صلواتیان دکترای مدیریت رسانه استادیار دانشگاه صداوسیما
نویسنده:عبدالعلی علی‌عسکری دکترای مدیریت استراتژیک استادیار دانشگاه صداوسیما
نویسنده:مهدی محسنی کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما
سیمای زنان ایرانی در شبکه‌های تلویزیونی امریکا با تمرکز بر پوشش زنان در مستندهای شبکه‌های تلویزیونی لینک‌تی‌وی، نشنال جئوگرافیک، پی‌بی‌اس
نویسنده:سیده‌راضیه یاسینی دکترای پژوهش هنر استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
نقش احساس تنهایی و انسجام خانوادگی در گرایش نوجوانان به استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان محمودآباد)
نویسنده:محمد نریمانی دکترای روان‌شناسی استاد دانشگاه محقق اردبیلی
نویسنده:محمدجواد رنجبر دانشجوی دکترای روان‌شناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
ارتقای سواد رسانه‌ای و تأثیر آن بر تقویت توسعه سیاسی در جامعه ایرانی
نویسنده:علی دارابی دکترای علوم‌سیاسی استادیار دانشگاه صداوسیما
مرزهای تمایز در مصرف کالاهای فرهنگی: مصرف موسیقی در بین جوانان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی)
نویسنده:ندا افشاریان دانشجوي دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
نویسنده:اسماعیل سعدی‌پور دکترای روان‌شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
الگوهای تخیل اجتماعی در رادیو و رسانه‌های تولید ـ کاربر مجازی
نویسنده: احمد بخارایی دکترای جامعه‌شناسی استادیار دانشگاه پیام نور تهران
نویسنده:عاصفه توکلی خمینی دانشجوی دکترای بررسي مسائل اجتماعي، دانشگاه پیام نور تهران
نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تمایل به مشارکت انتخاباتی و جهت‌گیری‌های سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان)
نویسنده:محمودرضا رهبر‌قاضی دکترای علوم سیاسی استادیار دانشگاه اصفهان
نویسنده:حسین مسعودنیا دکترای علوم سیاسی دانشیار دانشگاه
نویسنده:زهرا صادقی نقدعلی دکترای علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
نویسنده:امیرحسین پوره کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.