آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 92
فصل :زمستان
سال : 1396
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سیاستگذاری سواد رسانه‌ای مبتنی بر رویکرد آینده‌پژوهانه و با استفاده از روش سناریونویسی
نویسنده:حمید دهقانیان دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 
شناسایی و طبقه‌بندی زمینه‌های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی
نویسنده:بهزاد حسن‌نژاد کاشانی دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 
استعاره‌ها و مجازهای مفهومی در تبلیغات رسانه ملی؛ رویکردی شناختی و پیکره‌بنیاد
نویسنده:طاهره همتي كارشناس ارشد زبان‌شناسي همگاني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
نویسنده:كاميار جولايي دانشجوي دكتراي زبان‌شناسي همگاني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
پدیدارشناسی احساسات کاربران در فضای مجازی (مطالعه موردی: جوانان شهر قم)
نویسنده:سید‌علی‌محمد رضوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان
نویسنده:مسعود کیانپور دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه اصفهان
نویسنده:احسان آقابابایی دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه اصفهان
شناسایی راهکارهای افزایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌های کشور
نویسنده:سجاد کرمی نامیوندی کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
نویسنده:سید‌مهدی شریفی دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار دانشگاه تهران
نویسنده:المیرا جنوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران
رابطه سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی با مهارت فراشناختی و خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
نویسنده:بتول فقیه‌آرام دکترای‌ جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
نویسنده:زهرا ابراهیمی کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا
اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر دانش‌آموزان در شهر کرمان
نویسنده:عباس تقی‌زاده دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.