آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 99
فصل :پاییز
سال : 1398
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
شناسایی الگوهای ذهنی خبرنگاران خبرگزاری‌های ایران پیرامون «انگیزش برای خلاقیت»
نویسنده:سیدمهدی شریفی دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار دانشگاه تهران
نویسنده:سعید قنبری کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نویسنده:علی کردکتولی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما
نویسنده:کبری صمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
بازنمایی هویت در مستندهای تلویزیونی: رویکردی مبتنی بر تحلیل گفتمان در دو مستند اشرف و هویدا
نویسنده:محمد یزدانی‌نسب دکترای جامعه‌شناسی، استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
بررسي سواد خبري در ميان دانش‌آموزان دبيرستاني شهر تهران
نویسنده:ناصر اسدی دکترای علوم ارتباطات، مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه
نویسنده:سیما میربخش دانشجوي دكتراي علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران
سنجش میزان سواد سلامت شهروندان تهرانی و عوامل مؤثر بر آن
نویسنده:منصور ساعی دکترای علوم ارتباطات، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نویسنده:محمد حسینی مقدم دکترای فرهنگ و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
نویسنده:حسین بصیریان جهرمی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی
بررسی رابطه مصرف رسانه‌ای با جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تبریز
نویسنده:داود ابراهیم‌‌پور دکترای جامعه‌شناسی، واحد تبریز، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
رفتار انتخاباتي اقوام در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ايران (مورد مطالعه: اقوام بلوچ و ترکمن)
نویسنده:رضا الهویردی‌زاده دکترای جغرافیای سیاسی، استادیار دانشگاه مراغه
نویسنده:مهیار نائیجی کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی، مربی دانشگاه پیام‌نور
نویسنده:علی عنایتی شبکلائی دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.